Jaká bude cena medu?

Sladké příběhy: vývoj cen medu a másla od 90. let a soudobé trendy

Svět medu a másla není jen o chuťových dobrodružstvích, ale také o cenových vzletech a pádech, které odrážejí nejen hospodářské trendy, ale i vlivy přírody. Podíváme se na to, jak se vyvíjely ceny medu od roku 1990 a porovnáme je s cenou másla, abychom odhalili, jak tato dva kulinářské poklady tancují na cenovém parketu.

Včely a pochoutky v 90. letech:

V průběhu 90. let se ceny pohybovaly v souladu s ekonomickými a environmentálními vlivy té doby. Po pádu železné opony začaly některé regiony otevírat svou ekonomiku, a růst obchodu měl vliv i na ceny potravin. Med, který do té doby byl považován za luxusní dobrotu, se stal povinnou výbavou každé domácnosti. Ceny v 90. letech se pohybovaly od 50,- do 80,-/kg medu a nikdo si nelámal hlavu s jeho kvalitou.

Máslo, s nímž byl v té době med historicky srovnáván, zažilo také změny. Nové politické vztahy vedly k otevření nových trhů, což znamenalo jeho vyšší dostupnost a nižší cenu.

Příroda, včely a cenové hry:

V následujících desetiletích se vývoj cen medu více začal otiskovat do mapy přírodních vlivů. Klimatické změny se projevovaly v extrémních povětrnostních podmínkách a kolapsu včelstev, a ovlivňovaly produkci medu. To vedlo k postupnému zvyšování cen, protože bylo méně medu na trhu. Současně se začalo více dbát na označování a kvalitu medu, což také zvyšovalo jeho cenu. Ceny v roce 2020 atakovaly poprvé hranici 200,- /kg.

Srovnání s málem začalo ukazovat zajímavé rozdíly. Zatímco včelí med byl citlivý na přírodní vlivy a změny v biotopu včel, máslo bylo ovlivněno spíše vývojem v zemědělství, včetně cen obilí pro krmení dobytka. I tak se obě ceny k sobě přitahovaly. 

Ceny medu a másla ve 21. Století:

V současné době pokračují cenové výkyvy včelího medu a různé "tanečky" okolo jeho ceny. Významnější pozornost spotřebitelů k přírodním a lokálním potravinám, ovlivňuje poptávku po kvalitním medu, což může vést k dalšímu růstu cen. V dnešní době (rok 2023) již můžeme koupit med i za 250,-/kg. 

Máslo se na druhou stranu setkalo s novými trendy ve stravování, včetně zdůrazňování zdravých tuků, což může ovlivnit jeho cenu a poptávku.

Vzhledem k tomu, že se příroda a hospodářské faktory neustále mění, nelze s jistotou předpovědět, jaký bude další "tanec" cen medu a másla. Jakékoli změny budou pravděpodobně ovlivněny vzájemným působením přírodních sil, hospodářských událostí a změn ve vkusu a preferencích spotřebitelů. Jedno je však jisté: příběh těchto dvou pochoutek bude i nadále tkaný přírodou a vkusem doby.

Medík od našich včelek si můžete zakoupit zde.